Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Chúc mừng 2 sinh viên Kỹ thuật Máy tính có bài báo khoa học được chấp nhận đăng  tại Hội nghị quốc tế ISOCC 2024

Bài báo: “LI_RV: A Fast and Efficient RISC-V based Coprocessor for Lightweight Cryptography”

Học viên thực hiện:

- Nguyễn Ngọc Hưng - MTCL 2020 - Tác giả chính

- Lê Đức Hồng Ân - MTCL 2020 - Đồng tác giả 

Giáo viên hướng dẫn:

- TS. Phạm Hoài Luân

Tóm tắt bài báo:

Phát triển phần cứng cho mật mã học nhẹ (Lightweight Cryptography) hiện đại là điều cần thiết để các thiết bị IoT đạt được tốc độ cao và tiêu thụ năng lượng thấp, trong đó kiến trúc RISC-V với đặc tính tiết kiệm điện, có khả năng mở rộng và có thể tủy chỉnh được coi là giải pháp hiệu quả nhất. Các thiết kế RISC-V hiện có cho mật mã nhẹ vẫn gặp vấn đề về hiệu suất thấp và hiệu quả phần cứng. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề xuất một kiến trúc RISC-V, được gọi là LI-RV, để xử lý các thuật toán mật mã học nhẹ với hiệu suất và hiệu quả phần cứng được cải thiện. Đặc biệt, LI-RV áp dụng hai ý tưởng tối ưu chính để đạt được những mục tiêu này, bao gồm đơn vị tính toán ALU song song và các khối chức năng tùy chỉnh. Đáng chú ý, LI-RV là kiến trúc RISC-V đầu tiên sử dụng hai đơn vị tính toán ALU 32-bit có thể nối tiếp nhau để thực hiện hai phép tính song song 32-bit hoặc kết hợp chúng để thực hiện một phép tính 64-bit. Đánh giá hiệu suất thời gian thực trên bo mạch FPGA ZCU102 cho thấy LI-RV cung cấp cải tiến từ 1,7 đến 3,0 lần về tốc độ xử lý và cải tiến từ 1,6 đến 2,5 lần về tổ hợp công suất-trễ so với việc triển khai phần mềm. So với các thiết kế RISC-V tương tự, LI-RV vượt trội hơn từ 1,2 đến 7,9 lần về khả năng xử lý.

“Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Phạm Hoài Luân đã hướng dẫn chúng em hoàn thiện và công bố bài báo khoa học quốc tế”.

Thông tin chung:

ISOCC has established a long tradition as an annual conference providing the premier SoC design forum for worldwide researchers from academia and industries. Since its inception, ISOCC has been continuing to showcase the most recent innovations and trends in the semiconductor system-on-a-chip area with active participations from worldwide researchers in academia, industry, and institutes. ISOCC 2024 welcomes technical papers in the field of semiconductor circuits and systems presenting new advanced concept and developments in analog and digital circuit and system design, theory, simulation, modeling, experimental implementations and experiences, and emerging technologies in the system-on-a-chip area.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/share/p/SNE16YsLi5cXWKZr/

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin