Skip to content

CHÚC MỪNG CÁC BẠN SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021 

Căn cứ quyết định số 189/QĐ-ĐHCNTT đã công nhận tốt nghiệp cho 204 sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy đợt 01 năm 2021.

Ngành Khoa học Máy tính: 45 sinh viên

Ngành Kỹ thuật Phần mềm: 44 sinh viên

Ngành Hệ thống Thông tin: 31 sinh viên

Ngành Công nghệ Thông tin: 10 sinh viên

Ngành Truyền thông và Mạng máy tính: 16 sinh viên

Ngành An toàn Thông tin: 17 sinh viên

Ngành Kỹ thuật máy tính: 38 sinh viên

Các file đính kèm: 189_quyet_dinh_cong_nhan_tot_nghiep.pdf

Thông tin chi tiết: https://bom.to/QTfk96iH4vxna

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin