Skip to content

Chúc mừng chương trình đào tạo Kỹ thuật Phần mềm đã đạt chuẩn AUN-QA

Ngày 23/2, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM (CETQA) cho biết ĐHQG-HCM vừa có thêm 4 chương trình đạt chuẩn AUN-QA. Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network) với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường ĐH trong khu vực và hướng đến việc liên thông tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của giữa các trường trong mạng lưới.

Kỹ thuật phần mềm khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin đã nằm trong danh sách chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA. Tính đến nay, UIT đã có 4 chương trình đạt chuẩn kiểm tra chất lượng chuẩn AUN-QA, gồm: Hệ thống Thông tin, Mạng máy tính và Truyền thông, Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Phần mềm. 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

 Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin