Skip to content

Chúc mừng nhóm sinh viên KHDL2018 đã có bài báo khoa học đăng tại Hội nghị khoa học SNPD2021 

Xin chúc mừng các bạn sinh viên Nguyễn Ngân Linh và Võ Hoàng Thông dưới sự hướng dẫn của TS.Đỗ Trọng Hợp đã có bài báo khoa học đăng tại  Hội nghị khoa học SNPD2021.

Hội nghị khoa học SNPD2021 à hội nghị khoa học lớn và uy tín được tổ chức từ năm 2000 với sự góp mặt các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, kỹ sư, và sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học. Sự kiện là cơ hội để các nhà nghiên cứu trao đổi về những ý tưởng và chia sẻ các kết quả học thuật đồng thời tiếp nhận những tri thức mới ở các lĩnh vực liên quan của Khoa học Máy tính và Khoa học Thông tin được tổ chức tại hội nghị.

Bài báo mang tên: “Deep learning based image processing for proactive data collecting system for autonomous vehicle”. Nghiên cứu này tập trung vào hệ thống liên lạc thông tin giữa các phương tiện giao thông dựa trên máy ảnh quang  học. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề xuất một thuật toán xử lý ảnh dựa trên phương pháp học sâu cho hệ thống thu nhận dữ liệu tự động của xe tự hành. Kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán đề xuất đạt được hiệu suất cao so với các thuật toán tương ứng.

Thông tin chi tiết: https://www.uit.edu.vn/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin