Skip to content

Chúc mừng nhóm sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin với bài báo Khoa học đăng tại RIVF 2021

️Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng nhóm sinh viên hoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin với bài báo Khoa học  "Automatically detecting cyberbullying comments on online game forums" được chấp nhận tại Hội nghị RIVF 2021.

Bài báo do nhóm sinh viên Võ Hồng Phúc Hạnh - Sinh viên năm 3 ngành Khoa học dữ liệu và Trần Trung Hiếu - Sinh viên năm 3 ngành Khoa học dữ liệu thực hiện dưới sự hướng dẫn của CN Lưu Thanh Sơn.

Được biết hội nghị RIVF (Research, Innovation and Vision for the Future) - RIVF (Nghiên cứu, Đổi mới và Tầm nhìn cho Tương lai) là một trong những hội nghị khoa học lớn dành cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Máy tính và Truyền thông trên thế giới từ năm 2003. RIVF 2021 là lần thứ 15 hội nghị được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.ISE/

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin