Skip to content

Chúc mừng nhóm sinh viên khoa Mạng đã có bài báo được nhận đăng trong tạp chí Journal of Advanced Transportation (JAT)

Bài báo "Towards Al-based Traffic Counting System with Edge Computing" của nhóm sinh viên khoa Mạng Máy tính & Truyền thông được chấp nhận đăng trong tạp chí Journal of Advanced Transportation (JAT)- Tạp chí thuộc danh mục ISI-Q2, với Impact Factor 2.93. Bài báo do sinh viên Đinh Đức Liêm và Nguyễn Hồng Nam thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS Lê Kim Hùng. 

Nhóm đã tiến hành nghiên cứu một hệ thống kiểm soát lưu lượng giao thông thông minh chạy trực tiếp trên các thiết bị biên với chi phí thấp tích hợp các mô hình phát hiện đối tượng để thực hiện phát hiện, theo dõi và đếm các loại phương tiện, khắc phục điểm yếu của mô hình tính toán trên đám mây truyền thống như độ trễ truyền đối với những ứng dụng thực thi theo thời gian thực và có thể xử lý dữ liệu phân tán thay vì tập trung trên các máy chủ đám mây như trước đây. Kết quả chạy thực nghiệm trên hai bo mạch đại diện phổ biến cho các ứng dụng AI là Google Coral dev board (Edge TPU coprocessor) và Nvidia Jetson Nano (GPU) cho thấy phương pháp được đề xuất có khả năng đếm được lưu lượng các phương tiện giao thông với độ chính xác cao trong thời gian thực.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin