Skip to content

Chúc mừng nhóm sinh viên thuộc Câu lạc bộ AI - Khoa Khoa Học Máy Tính, có bài báo được chấp nhận đăng tại hội nghị IEEE RIVF 2021.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng nhóm sinh viên thuộc câu lạc bộ AI, khoa Khoa học Máy tính với bài báo "MC-OCR CHALLENGE 2021: AN END-TO-END RECOGNITION FRAMEWORK FOR VIETNAMESE RECEIPTS" được chấp nhận đăng tại hội nghị IEEE RIVF 2021. 
Bài báo do nhóm tác giả: Hung Le, Huy To, Hung An, Khanh Ho, Khoa Nguyen, Thua Nguyen, Tien Do, Thanh Duc Ngo and Duy-Dinh Le thực hiện.


Bài báo giới thiệu hệ thống mà nhóm đã thiết kế trong cuộc thi trích xuất thông tin từ ảnh chụp bởi thiết bị di động. Trong đó, các đội thi phải thực hiện 2 task đó là: 
- Xác định chất lượng của ảnh chụp
- Trích xuất một số thông tin cần thiết trong hóa đơn. 
Theo kết quả từ private test của cuộc thi, kết quả của nhóm CLB_AI_UIT đứng TOP 1 ở task 1 với độ chính xác cao nhất, ngoài ra nhóm cũng đạt 0.30 điểm CER (Character Error Rate) ở task 2 của cuộc thi trong khi team top 1 là 0.23 (điểm càng thấp càng tốt).


Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/uit.cs.aiclub/

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin