Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Chúc mừng nhóm sinh viên UIT có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị quốc tế CVPR 2024

Bài báo: “Robust Motorcycle Helmet Detection in Real-World Scenarios: Using Co-DETR and Minority Class Enhancement”

(Link bài báo:
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024W/AICity/html/Vo_Robust_Motorcycle_Helmet_Detection_in_Real-World_Scenarios_Using_Co-DETR_and_CVPRW_2024_paper.html)

Sinh viên thực hiện:

- Võ Anh Hào - KHMT2021 - Tác giả chính

- Trần Siêu - KHMT 2021 - Tác giả chính

- Nguyễn Mình Đức - KHNT 2021 - Tác giả chính

Tóm tắt:

Motorcycle helmet detection is a crucial task in intelligent traffic systems (ITS), as it enhances traffic safety consciousness and guides individuals towards legal compliance. Numerous challenges are tied to this problem, particularly regarding data from the real world. In addition to requiring resilience to environmental fluctuations, such as diverse camera angles and lighting conditions, the solution must also address the problem of unbalanced data distribution across object classes. This study presents a system that utilizes Co-DETR to address the difficulties of dealing with changing perspectives on real-world data. Additionally, we propose to use the Minority Optimizer and the Virtual Expander to enhance the accuracy of rare classes in imbalanced data. With a mean average precision (mAP) of 0.4860, our method achieved Rank 1 in the AI City Challenge 2024 Track 5 competition, demonstrating its high effectiveness.

Thông tin chung:

Hội nghị CVPR (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) là một trong những sự kiện hàng đầu thế giới về thị giác máy tính và nhận dạng mẫu, được tổ chức hàng năm bởi Hiệp hội Máy tính IEEE. Trong khuôn khổ hội nghị, các workshop chuyên sâu diễn ra trước hoặc sau hội nghị chính, tập trung vào các chủ đề cụ thể như nhận dạng khuôn mặt, thị giác máy tính trong y tế, học sâu và học tăng cường. Các workshop này bao gồm các phiên thảo luận mở, bài thuyết trình ngắn và phiên hỏi đáp, tạo điều kiện cho sự tương tác và trao đổi ý tưởng giữa các nhà nghiên cứu. Các bài báo nghiên cứu được trình bày tại workshop thường là các nghiên cứu đang trong giai đoạn phát triển hoặc tập trung vào các chủ đề cụ thể. Nhiều workshop còn có các diễn giả khách mời là chuyên gia hàng đầu, chia sẻ kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc. Các workshop tại CVPR đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác, góp phần vào sự tiến bộ của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực này.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/share/p/DyojtaeiStAskNJw/

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin