Skip to content

CHÚC MỪNG  SINH VIÊN KHOA KH&KTTT VỚI BÀI BÁO KHOA HỌC TẠI VLSP2020 

Chúc mừng sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin đã có bài báo khoa học tại VLSP2020. Bài báo đã xuất sắc đạt hạng 4 với kết quả ấn tượng, chênh lệch rất ít so với hạng 1 tại shared task của VLSP 2020, và có bài báo được chấp nhận tại hội nghị này. Kỷ yếu của VLSP 2020 được đăng trên thư viện số của Hiệp hội Ngôn ngữ học tính toán thế giới ACL Anthology.

Một lần nữa chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Thanh Kim, ngành Khoa học dữ liệu năm 3, và ThS. Nguyễn Văn Kiệt hướng dẫn.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.ISE

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin