Skip to content

Chúc mừng sinh viên UIT đạt giải cuộc thi Medicine Pill Image Recognition

Chúc mừng các bạn trong nhóm NotSecond@AIClub và UIT4Meow đã lần được đạt được giải Ba và giải Khuyến khích cuộc thi Medicine Pill Image Recognition do Trung tâm Y tế thông minh VinUni-Illinois thuộc trường ĐH VinUni và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo BKAI, Đại học Bách khoa Hà Nội, phối hợp tổ chức, trong khuôn khổ Diễn đàn AI4VN - ngày hội về Trí tuệ Nhân tạo (TTNT) của Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Team: NotSecond@AIClub - Giải Ba

1. Nguyễn Hoài Nam - KHNT2020

2. Nguyễn Khắc Thái - KHNT2020

Team: UIT4Meow - Giải Khuyến khích

1. Nguyễn Hoàng Thuận - KHTN2021

2. Mai Nhất Tùng - KHTN2021

3. Cao Văn Hùng - KHTN2020

4. Lê Phước Vĩnh Linh - KHTN2020

Medicine Pill Image Recognition và Air Quality Forecasting đều là các thử thách trong chương trình AI Awards thuộc ngày Hội AI4VN 2022 đã nhận được sự quan tâm của hơn 230 đội thi với gần 800 thành viên tham dự. Các thử thách với đề tài ấn tượng, nổi bật trong việc định hướng AI giải quyết các nhu cầu về môi trường và y tế trong cuộc sống.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.aiclub/posts/pfbid0yht9J7eAdy5LCC6US27M18LU3xTRobvSeTVjj81Hmi1f2QUYi144E7mcMpkVjp4el

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin