Skip to content

Chuỗi training cuối kỳ khoa Hệ thống Thông tin

Ban học tập Hệ thống Thông tin tổ chức chuỗi training cuối kỳ dành cho các bạn sinh viên k15. Đây là hoạt động giúp các bạn ôn lại kiến thức, học tập các kỹ năng làm bài từ các anh chị đi trước.

Lịch training dành cho sinh viên:

Ngày 25/03/2021: Nhập môn lập trình.

Người phụ trách: Đặng Nghiệp Cường với MSSV: 20520418, lớp HTTT2020

Ngày 26/03/2021: Giải tích.

Người phụ trách: Nguyễn Thị Mỹ Duyên lớp TMĐT2020

Ngày 27/03/2021: Đại số tuyến tính.

Người phụ trách: 

Nguyễn Thị Mỹ Trân, lớp HTCL2020

 Nguyễn Quốc Khánh lớp HTTT2020

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/DoanHoiHTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin