Skip to content

CHUỖI TRAINING ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

Ban Học tập khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức chuỗi training ôn tập cuối kì 1. Đây là hoạt động giúp các bạn sinh viên k15 ôn tập lại những kiến thức tổng quan nhất, ôn tập từ cái dễ đến cái khó, mang lại những con điểm thật cao cho việc kết thúc học kỳ của mình qua kỳ thi tới đó.

Môn: GIẢI TÍCH

Thời gian: 10h00 ngày 29/3(thứ Hai) tại Giảng Đường 1

Thông tin các bạn trainer:

     •Nguyễn Đàm Nhật Anh (MMTT2020)

     •Nguyễn Minh Trí (KHDL2020)

     •Huỳnh Gia Phú ( CNTT2020)

Môn: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Thời gian:  10h00 ngày 1/4(thứ Năm) tại Giảng Đường 1

Thông tin các bạn trainer:

     •Nguyễn Trường Thịnh ( KHDL2020)

     •Đinh Văn Nguyên (KHDL2020)

     •Nguyễn Ngọc Mai Khanh (CNCL2020)

Môn: NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Buổi training thứ 1

Thời gian:  10h00 ngày 30/3( thứ Ba) tại Giảng Đường 1

Thông tin các bạn trainer:

     •Phạm Quốc Cường ( CNCL2020)

     •Nguyễn Thiện Thuật (KHDL2020)

 Buổi training thứ 2( online)

Thời gian :20h ngày 31/3( thứ Ba) tại trang của BHT khoa Khoa học & Kỹ thuật thông tin

Bài kiểm tra thử: https://forms.office.com/r/W2mQg5MZJh

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTKHKTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin