Skip to content

Chuỗi video học tập - Nhập môn lập trình - Bài tập tuần 2

Nhập môn lập trình - Bài tập tuần 2 tiếp nối chuỗi video học tập sẽ mang đến kiến thức về : câu lệnh điều kiện, toán tử logic, toán tử so sánh cùng các ví dụ liên quan.

Nội dung video chỉ 16 phút, còn chần chờ gì mà không bỏ ra chút thời gian để học tốt NMLT nào.

Thời gian - Nội dung video:

00:00 - 00:10: Intro.

00:10 - 05:20: Câu lệnh điều kiện IF ELSE + Toán tử Logic (&&, ||) .

05:20 - 06:25: Các toán tử so sánh.

06:25 - 06:43: Giới thiệu các ví dụ. 

06:43 - 08:20: Ví dụ 1 - Kiểm tra 2 số bằng nhau.

08:20 - 10:30: Ví dụ 2 - Tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

10:30 - 16:03: Ví dụ 3 - Giải phương trình bậc nhất ax+b=0.

16:03 - 16:08: Outro.

Theo dõi những video học tập của BHT Khoa HTTT hàng tuần sẽ giúp bạn thoát khỏi ám ảnh về những dòng code đầu tiên để trở thành một IT-er chính hiệu đó nha.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTHTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin