Skip to content

[Chuỗi video học tập] Nhập môn lập trình - Bài tập tuần 4

Nhập môn lập trình - tuần 4 tiếp nối chuỗi video học tập sẽ mang đến cho các bạn kiến thức rất quan trọng về: Hàm và chương trình con (function). Nội dung video được gói gọn trong 19 phút giúp các bạn không bị mệt mỏi khi xem video quá dài, nhưng đồng thời cũng truyền tải được đầy đủ các kiến thức quan trọng để các bạn dễ nắm bắt. Còn chần chờ gì nữa mà không xem ngay thôi nào 

Thời gian - Nội dung video:

00:00 - 00:10: Intro.

00:10 - 01:00: Giới thiệu.

01:00 - 02:45: Lý thuyết hàm/chương trình con và cách gọi hàm/chương trình con

02:45 - 10:40: Ví dụ 1 - Tính tổng 2 số nguyên.

10:40 - 18:45: Ví dụ 2 - Tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

18:45 - 19:03: Kết thúc bài học.

19:03 - 19:08: Outro.

Chúng mình rất vui vì các bạn đã theo dõi đầy đủ 4 video Nhập môn lập trình của Ban học tập. Hãy tiếp tục phát huy và chúng mình chắc chắn rằng bạn sẽ không còn sợ WeCode nữa đâu

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTHTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin