Skip to content

Chương trình “Định hướng SV đầu khóa trong việc học Tiếng Nhật"

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thân gửi các bạn thông tin về chương trình "Định hướng SV đầu khóa trong việc học Tiếng Nhật". Cụ thể:

- Thời gian: 13h00 ngày 04/10/2021 (Thứ 2)

- Địa điểm: Chương trình thực hiện online tại MS Teams, Team:  "Sinh viên OEP Khóa 2021", code: smmidsj

- Đối tượng: Sinh viên thuộc các lớp tiếng Nhật: JAN01.M12, JAN01.M14, JAN01.M15 và tất cả các bạn sinh viên có quan tâm (không phân biệt các chương trình)

- Thời lượng: 60 - 90p, sau đó các bạn 3 thuộc lớp Tiếng Nhật trên sẽ trở về lớp chính của mình, học bình thường

Việc tham gia chương trình định hướng sẽ giúp các bạn tìm được phương pháp học tập phù hợp trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/hcmuit.oep/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin