Skip to content

Chương trình "Máy tính cũ - Tri thức mới" nhận thiết bị, linh kiện máy tính từ công ty Hyosung Việt Nam

Chương trình Máy tính cũ - Tri thức mới nằm trong chiến dịch tình nguyện hè Mùa hè xanh 2020 của UIT đã nhận được các thiết bị, linh kiện từ quý công ty TNHH Hyosung Việt Nam nhằm tái sử dụng, sửa chữa, tân trang, lắp ráp các máy móc, thiết bị, linh kiện đã qua sử dụng để xây dựng thành các phòng máy và tặng cho các trường học, địa phương phục vụ công tác phổ cập tin học.

Với ý tưởng tái sử dụng các linh kiện cũ vẫn còn sử dụng được từ nhiều nguồn khác nhau để lắp ráp thành một bộ máy tính hoàn chỉnh, kể từ chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2008, chương trình Máy tính cũ - Tri thức mới đã ra đời. Chương trình này hướng đến nhiệm vụ tiếp nhận các thiết bị, linh kiện máy tính cũ đã qua sử dụng từ các cá nhân, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp, sau đó sửa chữa, tân trang và lắp ráp thành các bộ máy tính hoàn chỉnh để có thể xây dựng thành các phòng máy và tặng cho các địa phương có đội hình phổ cập tin học đóng quân.

Quý mạnh thường quân, quý công ty, các cá nhân và tập thể có mong muốn đóng góp cho chương trình ý nghĩa này có thể liên hệ qua email:

Hình ảnh buổi tiếp nhận máy móc, linh kiện, thiết bị từ công ty TNHH Hyosung VN: