Skip to content

Chương trình tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 (UIT Safe)

Chương trình tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin - UIT Safe vẫn đang diễn ra đều đặn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối của sinh viên, giảng viên và cán bộ công nhân viên nhà Trường.

Chương trình UIT Safe cũng rất mong tất cả các bạn sinh viên, các thầy cô giảng viên, cán bộ công nhân viên nhà Trường cùng đồng hành, chung tay phòng chống dịch bệnh bằng cách thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng chống dịch Covid-19.

Sau hơn 6 tuần thực hiện chương trình, với sự tham gia của 102 các bạn tình nguyện viên, đội sinh viên tình nguyện UIT SAFE đã  tiến hành đo thân nhiệt cho sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên và khách đến UIT.
Các điểm đo thân nhiệt bao gồm:
1. Tại cổng nhà A
2. Tại cổng Xa lộ Hà Nội
3. Tại nhà giữ xe
4. Tại đường dẫn nội bộ các tòa nha A và E

Chương trình do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức.