Skip to content

chuyên đề “Giới thiệu công ty Nichicom và chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại Nhật”

 

Phòng Quan hệ Đối ngoại  trân trọng thông tin về  chuyên đề “Giới thiệu công ty Nichicom và chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại Nhật”vào ngày 24 tháng 12 năm 2014 do Công ty Nichicom Nhật Bảntổ chức:

 

Thời gian: 09g30 - 11g30, ngày 24 tháng 12 năm 2014 (thứ Tư)

Địa điểm: Phòng học A 106, Trường ĐHCNTT

Nội dung: Giới thiệu về công ty Nichicom và chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản.

Đối tượng: Sinh viên năm 3 năm 4.

 

Thông tin đăng ký vui lòng gửi về địa chỉ:   hoặc  .

Nội dung đăng ký bao gồm: Họ và tên, mã số sinh viên.