Skip to content

CITD - Nhắc nhở về việc thi kết thúc học kỳ 2 năm 2022 – 2023

Chào anh chị học viên

Phòng đào tạo thông báo đến các anh chị học viên thời gian thi kết thúc học kỳ 2 – năm học 2022 – 2023. Theo lịch đã thông báo. Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên. Đối với trường hợp chưa có thẻ sinh viên các bạn mang theo căn cước công dân.

Để tránh trễ giờ thi, nhầm lẫn phòng thi các bạn cố gắng sắp xếp đến trước giờ thi 30 phút.

Chúc các anh chị học viên thi tốt

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.citd.vn/ve-viec-thi-ket-thuc-hoc-ky-2-nam-2022-2023-nhac-lai/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin