Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

CITD - Thông báo kế hoạch học học kỳ 2 năm 2023 – 2024

Chào anh chị học viên

Phòng đào tạo Trung tâm Phát triển CNTT thông báo kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm 2023 – 2024 ( theo file đính kèm)

Phòng đào tạo thông báo đến các anh chị học viên kiểm tra cập nhật đúng môn học của lớp mình để tránh sai sót, nhầm lẫn.

File đính kèm: THONG_BAO_KE_HOACH_DAO_TAO_HOC_KY_2_NAM_HOC_2023_-_2024Tải

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.citd.vn/thong-bao-ke-hoach-hoc-hoc-ky-2-nam-2023-2024/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin