Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Cơ hội gửi bài báo đến MAPR 2024 dành cho các mô hình chất lượng tại DSC@UIT 2023

MAPR 2024 có mời gửi các bài báo (call for papers) với chủ đề NLP - Fact Checking and Verification, các mô hình chất lượng tại Cuộc thi Khoa học dữ liệu UIT 2023 (DSC@UIT 2023) có thể viết bài và nộp tại Hội nghị này.

IMPORTANT DATES

Round 1

Paper Submission Deadline: Feb 19, 2024

Paper Acceptance Notification: Apr 07, 2024

Camera Ready Deadline: Jul 15, 2024

Author Registration Deadline: Jul 18, 2024

Round 2

Paper Submission Deadline: May 12, 2024

Paper Acceptance Notification: Jul 03, 2024

Camera Ready Deadline: Jul 15, 2024

Author Registration Deadline: Jul 18, 2024

Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://mapr.uit.edu.vn/mapr-2024-call-papers?fbclid=IwAR0bY-wsxffC4bgSqM4ZztUE0G5ACpVxdXAzzhRZ51BpjLwmCl9IE-34KD4

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin