Skip to content

CÔNG BỐ ĐỀ BÀI, THỂ THỨC VÀ TIMELINE CUỘC THI AI TEMPO RUN

Cuộc thi Al Tempo Run là cuộc thi học thuật do câu lạc bộ AI khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. Ban tổ chức xin công bố đề thi chính thức của cuộc thi AI Tempo Run lần đầu tiên: “ Phát hiện nguy cơ đột quỵ dựa trên thông tin của bệnh nhân”

Cuộc thi chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Ban tổ chức (BTC) cung cấp cho các đội thi hai bộ dữ liệu là train set và public test. Các đội sẽ nộp kết quả dự đoán trên tập dữ liệu public test lên hệ thống cuộc thi. Đây là giai đoạn để các đội đánh giá độ chính xác của lời giải đưa ra.

Giai đoạn 2: Các đội thi sẽ nộp lại file source code để BTC tiến hành chấm trên tập dữ liệu private test.

Cách thức nộp bài:

Đối với giai đoạn 1: Thí sinh nộp kết quả dự đoán qua hai cách:

Cách 1: Upload file submission.csv để nộp lên hệ thống của cuộc thi.

Cách 2: Sử dụng code do BTC cung cấp để nộp bài trực tiếp.

Đối với giai đoạn 2: BTC sẽ gửi email nhắc nhở và cung cấp đường dẫn để các đội thi nộp bài và thực hiện chấm điểm trên tập private test.

Timeline cuộc thi:

15/05/2021: Giới thiệu cuộc thi.

16/05/2021: Công bố đề bài, thể thức thi đấu và timeline cuộc thi.

17/05/2021: Mở hệ thống cuộc thi và bắt đầu giai đoạn 1

18/05/2021: Seminar về các hướng giải quyết bài toán của cuộc thi. (20h00 trên MS Teams)

20/05/2021: Bắt đầu giai đoạn 2. Các đội có 24h để nộp source code thông qua đường dẫn do BTC cung cấp.

21/05/2021: Kết thúc thời gian nộp bài. BTC tiến hành chấm bài trên tập private test

25/05/2021: Công bố kết quả cuộc thi.

Lưu ý:

  • Điểm đánh giá cuối cùng là điểm chạy trên tập private.
  • Giải sáng tạo dành cho đội thi có bài phân tích lời giải trong việc đánh giá dữ liệu, xây dựng mô hình hay và sáng tạo nhất.
  • Source code của các đội thi có thể được BTC công khai nhằm đề cao tinh thần học hỏi và chia sẻ giữa các đội.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.aiclub

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin