Skip to content

Công bố kết quả cuộc thi CTF Wannagame Weekly #5

Sau 9 tiếng tại giải SPbCTF’s Student CTF 2021 Quals và 48 tiếng tại giải pbctf 2021. BTC wannaGame đã tìm ra người thắng cuộc. Xin chúc mừng các chiến binh UIT và hẹn gặp lại wannaGame Weekly kỳ kế tiếp…

CTF là cuộc thi hacking tương tự với ACM ICPC nhưng ở khía cạnh bảo mật máy tính. Các đội sẽ nhận các thử thách về  cryptography (Mật mã học), binary reverse engineering (Kỹ nghệ dịch ngược), web vulnerabilities (Khai thác lỗ hổng Web), network security (Bảo mật mạng), digital forensics (Pháp chứng số)...

Mỗi thử thách điều có mục tiêu, ví dụ: tìm lỗ hổng và trích xuất mật khẩu của quản trị viên từ cơ sở dữ liệu trang web. Sau khi giải quyết thử thách, đội sẽ nhận được một lá cờ  - một số chuỗi bí mật như spbctf {W3lc0M3_t0_t3h_G4M #}. Đội nộp nó để đổi lấy điểm. Đội nào nhiều điểm nhất sẽ thắng.

Student CTF là cuộc thi An toàn Thông tin theo thể thức cướp cờ Jeopardy dành cho sinh viên được tổ chức bởi SPbCTF  được hỗ trợ bởi Ủy ban Khoa học và Giáo dục Đại học St.Petersburg - Liên bang Nga.

Cơ cấu giải thưởng như sau:

– 1 Giải nhất đồng đội: 600k

- 1 Giải nhì đồng đội: 300k

- 1 Giải ba đồng đội: 150k

- 1 Giải nhất cá nhân mảng Web/Reversing/Crypto/Misc: 200k/mảng

– 1 Giải nhì cá nhân các mảng Web/Reversing/Crypto/Misc: 100k/mảng

– 1 Nhân tố mới (cho sinh viên năm nhất K16 hoặc năm hai K15 có thành tích cao nhất, chưa đoạt giải trong các kỳ WannaGame trước): 100k

– 1 Giải firstblood (tính tử điểm cao xuống thấp): 100k

Lưu ý: Các bạn đạt giải trong WannaGame Weekly sẽ gửi writeups cho BTC qua email trong vòng 7 ngày từ khi giải kết thúc để chia sẻ trong buổi WannaShare.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin