Skip to content

Công khai bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

STT

Họ tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh

Ngành/chuyên ngành đăng ký xét

Bản đăng ký

1

PGS.TS Đỗ Phúc

01/08/1958

Giảng viên cao cấp, Nguyên phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin. ĐHQG-HCM

Giáo sư

Công nghệ Thông tin/Hệ thống thông tin

Mau01_UV. DoPhuc

2

TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

14/10/1981

Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Phó Giáo sư

Công nghệ Thông tin /Khoa học Máy tính

Mau01_UV.NguyenLuuThuyNgan

3

TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

11/12/1974

Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Phó Giáo sư

Công nghệ Thông tin/Công nghệ Thông tin

Mau01_NguyenTanTranMinhKhang

4

TS. Trịnh Lê Huy

20/12/1988

Trưởng bộ môn Thiết kế vi mạch và phần mềm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Phó Giáo sư

Điện tử/Vô tuyến điện và truyền thông

Mau01_TrinhLeHuy

5

TS. Phạm Văn Hậu

29/03/1980

Trưởng bộ môn an toàn thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Phó Giáo sư

Công nghệ Thông tin /An toàn thông tin

Mau01_PhamVanHau

6

TS. Đoàn Thanh Nghị

04/06/1976

Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM

Phó Giáo sư

Công nghệ Thông tin/Khoa học máy tính

Mau01_DoanThanhNghi

Danh sách này có 06 thành viên ./.