Skip to content

Công ty TNHH Citynow trao học bổng hỗ trợ sinh viên UIT vượt khó trong mùa dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hường không nhỏ đến việc học tập và đời sống gia đình của các sinh viên. Vẫn còn những sinh viên hoàn cảnh, kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nặng trong thời gian qua bởi dịch bệnh Covid-19.

Sáng nay, ngày 8/6/2020 công ty TNHH Citynow đơn vị đối tác với nhà Trường đã thành lập quỹ và trao học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó mùa dịch Covid-19 với tổng giá trị học bổng lên đến 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng). Đây là sự khích lệ, động viên giúp các bạn sinh viên vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, hiện thực ước mơ của mình.