Skip to content

CTY TNHH KMS TECHNOLOGY VIET NAM HỖ TRỢ CHO SINH VIÊN UIT KHÓ KHĂN MÙA COVID

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH KMS Technology Viet Nam đã chung tay hỗ trợ sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn này.

UIT vẫn đang ra sức hỗ trợ cho các bạn sinh viên thông qua vật phẩm thiết yếu và tiền hỗ trợ. Và mong rằng sẽ nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ, ủng hộ và giúp đỡ từ các đơn vị, cá nhân!

Mọi sự hỗ trợ, ủng hộ xin chuyển về:

  • Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  • Số tài khoản: 0071000274814
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP.HCM
  • Nội dung: Họ và tên người gửi/Tên công ty - SĐT - Hỗ trợ SV UIT gặp khó khăn do Covid-19
  • Thông tin liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên - Email: ctsv@uit.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin