Skip to content

Cung cấp thông tin hồ sơ dịch tễ của sinh viên

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn cho sinh viên trở lại trường học tập sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên về việc cung cấp thông tin hồ sơ dịch tễ của sinh viên, cụ thể như sau:

 

1. Link cung cấp thông tin: https://forms.gle/hp2brXCwnM53wjB96

 

2. Thời gian cung cấp thông tin: sinh viên phải cung cấp thông tin trước 02 ngày khi chính thức quay lại trường để đi học, đi thi, liên hệ công việc, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp…

 

3. Các lưu ý:

  • Sinh viên phải thường xuyên cập nhật thông tin dịch tễ của mình nếu có thay đổi.
  • Sinh viên cung cấp thông tin hồ sơ dịch tễ được cộng điểm rèn luyện theo quy định.
  • Sinh viên không cung cấp thông tin hồ sơ dịch tễ sẽ không được xét học bổng và các hình thức khen thưởng khác vì thiếu trách nhiệm với bản thân, thiếu ý thức quan hệ cộng đồng.

Chi tiết file đính kèm: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-cung-cap-thong-tin-ho-so-dich-te-cua-sinh-vien