Skip to content

Cuộc thi BOOTCAMP CTF WANNAGAME WINTER SEASON WEEKLY KỲ #4

BOOTCAMP CTF WANNAGAME WINTER SEASON WEEKLY KỲ #4 là cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động cuộc thi – hoạt động chia sẻ về An toàn Thông tin. Cuộc thi này do khoa Mạng máy tính và Truyền Thông phối hợp với Trung tâm An ninh Mạng CNSC và Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin - UIT InsecLab tổ chức.

WANNAGAME WINTER SEASON WEEKLY KỲ #4 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 9h00 ngày 28/11/2020 đến 9h00 ngày 29/11/2020 tại phòng E8.1 trường Đại học Công nghệ Thông tin. Hạn cuối đăng ký dự thi vào ngày 25/11/2020.

Đăng ký tham gia cuộc thi tại: https://inseclab.uit.edu.vn/moi-tham-gia-dang-ky.../

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin