Skip to content

Cuộc thi Codeforces LATOKEN Round (Div. 1 + Div. 2)

Mời các bạn sinh viên tham gia cuộc thi Codeforces LATOKEN Round (Div. 1 + Div. 2). Đây là cuộc thi Tin học Sinh học lần thứ tư do Đại học ITMO , Viện Tin học Sinh học , Rosalind và Stepik tổ chức  từ 22:35, ngày 13/06/2021 đến  đến hết  ngày 19 tháng 6.

BTC ALGOBOOTCAMP sẽ có các phần thưởng dựa vào thành tích xếp hạng (Rank) của các bạn như sau:

  • Giải ĐB: Top100
  • Giải 1: Top200
  • Giải 2: Top500
  • Giải 3: Top1000
  • Giải KK: Top2000

Giải KK chỉ dành cho các bạn chưa có giải HSG QG môn Tin Học, và chỉ được nhận duy nhất một lần.

Để được nhận giải, sinh viên phải:

  • Tài khoản codeforces phải ghi VNUHCM-UIT - University of Information Technology
  • Màn hình (screenshot) về xếp hạng cá nhân trong cuộc thi
  • Report về quá trình làm bài

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning/

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin