Skip to content

Cuộc thi Đại sức Văn hóa đọc UIT tiếp tục gia hạn thời gian nộp bài 

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm thời gian để chuẩn bị cho bài thi tốt hơn. Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, thông báo gia hạn thêm thời gian nộp bài cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc UIT".

Cụ thể, cuộc thi sẽ gia hạn thời gian nộp bài đến đến hết ngày 30/6/2021. Dự kiến công bố kết quả vào ngày 05/7/2021

Sinh vien xem hướng dẫn làm bài tại: http://thuvien.uit.edu.vn/.../huong-dan-lam-bai-thi-dai…

Mọi thông tin chi tiết xem tại:https://www.facebook.com/lib.uit.vn

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin