Skip to content

Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”

Nhằm xây dựng một sân chơi lành mạnh, nâng cao hiểu biết pháp luật cho sinh viên, Ban Cán sự Đoàn ĐHQG - HCM đã tổ chức cuộc thi trực tuyến "Thanh niên với pháp luật". 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm online. Sinh viên sử dụng tài khoản chứng thực sinh viên tại trường để đăng nhập thi. Mỗi tài khoản sẽ được tham gia thi tối đa 2 lần, điểm thi lấy điểm cao nhất của 2 đợt thi. 

Ngoài những giải thưởng cá nhân còn có những giải thưởng tập thể dành cho cơ sở Đoàn - Hội có nhiều sinh viên tham gia nhất

Thời gian thi từ ngày 4 - 7/11/2020

Tham gia thi tại:  https://phapluat.vnuhcm.edu.vn/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin