Skip to content

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2021 khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông trường Đại học Khoa học Công nghệ Thông tin triển khai tổ chức Đại hội Chi đoàn các khóa 2017, 2018, 2019 nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là hoạt động thường niên của khoa trong dịp chào đón kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 15/03/2021 đến 05/04/2021.

Riêng đối với các Chi đoàn khóa 2020 do lịch thi cuối học kỳ 1 nên thời gian tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2021 cố gắng tổ chức vào thời gian từ ngày 15/03/2021 đến 29/03/2021 để đảm bảo cho đoàn viên, sinh viên có đủ thời gian ôn tập, thi cuối kỳ.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.nc/

 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin