Skip to content

Đại hội Đội viên Đội Công tác Xã hội trường Đại học Công nghệ Thông tin 

Vào ngày 27/11/2021 đã diễn ra Đại hội Đội viên Đội Công tác Xã hội trường Đại học Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ XII, năm học 2021-2022 với sự chào đón một thế hệ mới, một ngọn lửa mới tiếp tục thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của Đội.

Đội Công tác Xã hội chính thức thông qua danh sách Ban điều hành mới cho nhiệm kỳ 2021-2022 với các đồng chí và chức danh:

  • Đồng chí Văn Đình Quốc – chức vụ Đội Trưởng

  • Đồng chí Nguyễn Thanh Nga – chức vụ Đội Phó

  • Đồng chí Nguyễn Phạm Nhật Trường – thành viên BĐH, Trưởng ban Phong trào

  • Đồng chí Phan Huyền Trang – thành viên BĐH, Trưởng ban Truyền thông - Thông tin

  • Đồng chí Hồ Thanh Duy Khánh – thành viên BĐH, Trưởng ban Đối ngoại - Nhân sự

Chúc Ban điều hành mới sẽ có một nhiệm kỳ thành công, hoàn thành tốt phương hướng đề ra và giúp Đội CTXH UIT ngày càng phát triển hơn nữa.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/ctxh.uit

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin