Skip to content

ĐĂNG KÝ BOOTCAMP CTF WANNAGAME SPRING SEASON WEEKLY KỲ 01

Bootcamp CTF Wannagame Winter Season kỳ là cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động cuộc thi – hoạt động chia sẻ về An toàn Thông tin. Đây là cuộc thi được khoa Mạng máy tính và Truyền Thông phối hợp với Trung tâm An ninh Mạng CNSC và Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin - UIT InsecLab tổ chức.

Bootcamp được tổ chức từ ngày 9h00 ngày 16/1 đến 9h00 ngày 17/1/2021, tại phòng E8.1.

Thời gian đăng ký hết 12h00 ngày 13/1/2021.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab


 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin