Skip to content

Đăng ký buổi phỏng vấn ứng viên tham gia nghiên cứu tại Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)

Kính gửi Anh/Chị, 

GS. Nursyarizal Mohd Nor- Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) sẽ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghệ Thông tin, thông qua chuyến công tác tại đây, GS muốn tìm kiếm một số ứng viên tham gia nghiên cứu (chuyên ngành: Electrical, Electronic, IT and Mechatronic). Ứng viên được chọn có cơ hội trở thành giảng viên của UTP.

Phòng QHĐN thông báo đến học viên cao học và sinh viên có quan tâm đăng ký tham gia buối phỏng vấn nói trên.

Thời gian: 13g30 ngày 15/01/2014 (thứ Năm)

Địa điểm: Phòng họp A112, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Thông tin đăng ký vui lòng gửi về Phòng QHĐN:  đến16g30 ngày 14/01/2015.

Trân trọng.

Phòng QHĐN