Skip to content

Đăng ký đăng ký đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2021

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên, Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo báo đến các sinh viên về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 1 năm 2021.

Sinh viên tham gia đăng ký đề tài phải là sinh viên chính quy hoặc học viên cao học (không quá 03 thành viên tham gia/đề tài).Mỗi đề tài với kinh phí thực hiện là 6 triệu đồng. Thời gian thực hiện đề tài là 6 tháng kể từ khi được ký hợp đồng

Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: 15/4/2021 Link đăng ký: https://bit.ly/2ImBA2K

Thông tin chi tiết: https://bom.to/WwyWyu8cwXzHE

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin