Skip to content

Đăng ký đề tài đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 - Khoa Công nghệ Phần mềm

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.M21 và SE122.M21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 25/02/2022 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA2 hk2 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 : DS đề tài ĐA2 hk2 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk2 nh 2021 - 2022

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://se.uit.edu.vn/vi/tin-tuc-3/thong-bao-hoc-vu/1370-đăng-kí-đề-tài-đồ-án-2-học-kỳ-2-năm-học-2021-2022.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin