Skip to content

Đăng ký học bổ sung Giáo dục Quốc phòng cùng khóa 2021

Văn phòng Các Chương trình Đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên về việc đăng ký học bổ sung Giáo dục Quốc phòng cùng khóa 2021. Để các bạn sinh viên khóa 2020 trở về trước được học Giáo dục quốc phòng, trường sẽ tạo điều kiện cho sinh viên được đăng ký học chung với khóa 2021. 

Sinh viên đăng ký bằng cách gửi mail về VPĐB:

Thời gian đến hết ngày 05/10/2021

Lưu ý: thời gian học GDQP bắt đầu từ ngày 11/10/2021 (học trong 4 tuần)

Thông tin chi tiết: https://bom.to/9tdgwf

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin