Skip to content

Đăng ký lớp Anh văn 1

Trung tâm ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên về việc đăng ký lớp Anh văn 1. Hiện tại, Phòng Đào tạo đã mở lớp lớp Anh văn 1 trực tiếp trên hệ thống đăng ký học phần. Do đó, các sinh viên đăng ký trực tiếp trên hệ thống mà không cần tham gia khảo sát.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ttnnuit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin