Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Đăng ký tham dự seminar “Từ dự án nghiên cứu đến thi đấu học thuật”

Nhằm giúp các bạn có định hướng và góc nhìn cụ thể hơn về nghiên cứu khoa học cũng như các cuộc thi học thuật, Khoa Mạng máy tính và Truyền thông tổ chức Seminar với thông tin cụ thể như sau:

- Tên Seminar: Từ dự án nghiên cứu đến thi đấu học thuật

- Người trình bày: ThS. Phan Thế Duy - Phòng thí nghiệm ATTT (InSecLab) - UIT

- Thời gian: 19:00 ngày 29/01/2024 (tối thứ Hai)

- Địa điểm: Trực tuyến qua MS Teams

- Link đăng ký: https://link.uit.edu.vn/dangky-seminar-mmttt

- Link thông báo: https://nc.uit.edu.vn/nckh/nghien-cuu/dang-ky-tham-du-seminar-tu-du-an-nghien-cuu-den-thi-dau-hoc-thuat.html?fbclid=IwAR148Ed-Fa1F6iYCIkjIBazTyEk4xD7CfNY1YrX4Wd-akl5ZJzBeGr0ALOs

- Link tham gia sẽ được gửi qua email sau khi đăng ký.

Hẹn gặp các bạn tại seminar.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://nc.uit.edu.vn/nckh/nghien-cuu/dang-ky-tham-du-seminar-tu-du-an-nghien-cuu-den-thi-dau-hoc-thuat.html?fbclid=IwAR148Ed-Fa1F6iYCIkjIBazTyEk4xD7CfNY1YrX4Wd-akl5ZJzBeGr0ALOs

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin