Skip to content

Đăng ký thông tin bổ sung (lần 2) và điều chỉnh thông tin môn học ĐACN, LT UDM và TTDN

Khoa MMT&TT thông báo đến các sinh viên về việc mở đăng ký bổ sung (lần 2) thông tin các môn học Đồ án chuyên ngành, Lập trình Ứng dụng mạng, Thực tập doanh nghiệp đối với các sinh viên:

(i): Đã đăng ký học phần các môn học trong học kỳ 1, năm học 2022-2023

(ii): Chưa thực hiện đăng ký thông tin đề tài, công ty thực tập, nhóm thực hiện đồ án, đăng ký giảng viên hướng dẫn; hoặc cần điều chỉnh lại thông tin.

Sinh viên thực hiện đăng ký/điều chỉnh tại: https://mmt.uitiot.vn

Thời gian: Đến hết ngày 03/12/2022 (qua thời gian trên Khoa sẽ không chấp nhận sinh viên đăng ký bổ sung với bất kỳ lý do nào)

Một số lưu ý:

Hướng dẫn và quy trình thực hiện đăng ký, sinh viên xem tại thông báo:

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://nc.uit.edu.vn/tin-khac/dang-ky-thong-tin-bo-sung-lan-2-va-dieu-chinh-thong-tin-mon-hoc-dacn-lt-udm-va-ttdn.html

Hạ Băng  - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin