Skip to content

Đánh giá AUN-QA ngành Công nghệ Thông tin, 2022

️Chào mừng một trong những sự kiện quan trọng nhất năm nay của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin - Đánh giá AUN-QA ngành Công nghệ Thông tin. AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới giữa các trường đại học hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Được thành lập vào năm 1995 với các thành viên ban đầu được đề cử bởi Bộ trưởng Giáo dục các nước. Bộ tiêu chuẩn của đánh giá AUN-QA với rất nhiều quy tắc khắt khe về chất lượng đào tạo. Mỗi quy tắc đều có các tiêu chí rõ ràng, cụ thể và tập trung đánh giá về những điều kiện đảm bảo chất lượng của toàn chương trình đào tạo.

Đối tượng tham gia vào đánh giá AUN bao gồm nhiều bên liên quan: Sinh viên - Giảng viên - Hỗ trợ viên - Cựu sinh viên - Doanh nghiệp, đảm bảo sự đa dạng và khách quan trong quá trình đánh giá chất lượng của chương trình đào tạo.

Đánh giá AUN-QA ngành Công nghệ Thông tin năm nay nằm trong khuôn khổ chương trình AUN-QA lần thứ 287 được tổ chức với hình thức trực tuyến bao gồm nhiều chuỗi hoạt động kiểm định chất lượng khác nhau.

Việc đánh giá AUN mang nhiều ý nghĩa hết sức to lớn đối với trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM nói chung và đặc biệt là đối với Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin nói riêng. Đây là dịp để Khoa nhìn lại chất lượng đào tạo và nhận được những góp ý quý giá từ AUN-QA để nâng cao chất lượng đào tạo của ngành Công nghệ Thông tin.

Cùng chào đón tuần lễ kiểm định AUN-QA ngành Công nghệ Thông tin: 08/08 - 12/08/2022 nhé!

Thông tin chi tiết: https://fit.uit.edu.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao-he-dai-hoc/6037-danh-gia-aun-qa-nganh-cong-ngh-thong-tin-2022?fbclid=IwAR0sUu5GxGPNlsNgSuM-x7RJGpephRELcX8PNYcX0vagTbNPHQ_asm6xi6o

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin