Skip to content

Danh mục các hướng nghiên cứu và người hướng dẫn nghiên cứu sinh

Các hướng nghiên cứu,
lĩnh vực NC cần nhận NCS

(1)

Họ tên, học vị,
chức danh KH người có thể hướng dẫn

(2)

Yêu cầu của GV đối với NCS về kiến thức nền tảng, hình thức làm việc

(3)

Các chế độ hỗ trợ NCS

(4)

Số lượng NCS
còn có thể nhận

(5)

Các yêu cầu khác

(6)

Công nghệ tri thức, công nghệ phần mềm, tính toán mềm

PGS.TS Vũ Thanh Nguyên

- - Có khả năng tự nghiên cứu

- - Có khả năng đọc, nghiên cứu và trao đổi bằng tiếng Anh tại các hội nghị quốc tế trong và ngoài nước

- - Hoàn thành nghiên cứu đúng theo kế hoạch

 

2

 

Thiết kế vi mạch tích hợp số; Tính toán khả cấu hình

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ

Toàn thời gian

Nơi làm việc, môi trường làm việc, phụ cấp nghiên cứu

2

 

Các lĩnh vực sau trong Internet of things (IoTs), cyber-physical systems (CPSs), wireless embedded Internet (WEI):

+thiết kế giao thức và kiến trúc mạng thông minh, tiết kiệm năng lượng (smart protocols, architectures)

+tái cấu hình (re-configuration), phân phối mã nguồn (code distribution), re-programming, re-adaption

+in-network processing & aggregation

+sematics/intelligence/reasoning engines

+giải pháp middlewares/cloud integration, internetworking

+IoTs big data

PGS. TS. Lê Trung Quân

Các học viên cần có một trong các kỹ năng sau, hoặc càng nhiều càng tốt:

+Có kinh nghiệm cài đặt và cấu hình thiết bị mạng, ví dụ router/switch, thông qua Cisco CLI interface

+Có kiến thức tốt về mạng, đặc biệt là mạng IoTs hiện đại

+Có khả năng lập trình

+Có kiến thức, kinh nghiệm về triển khai các ứng dụng trên Cloud, cài đặt và triển khai databases, nền tảng web

+Có kiến thức tốt về các giải thuật graphs, network flows, các mô hình và giải pháp tối ưu đa mục tiêu

+Tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành các lớp sinh viên Đại học

+Tham gia trong các dự án đang triển khai thực hiện tại Bộ môn Mạng máy tính

+Hướng dẫn viết báo cáo khoa học, bài báo khoa học, hỗ trợ tham gia trình bày tại các hội thảo quốc tế

4

 

- Mạng phức hợp và ứng dụng

- Khám phá tri thức dựa trên cơ sở tính toán hạt

- PGS. TS Nguyễn Phi Khứ

- TS. Dương Tôn Đảm

   

1

 

Các hướng nghiên cứu về lĩnh vực

a) Phân tích mạng xã hội và ứng dụng

b) Phân tích cản xúc và ứng dụng

c) Khai phá qui trình và ứng dụng

PGS.TS Đỗ Phúc

Cần có kiến thức nền tảng tốt ở các lĩnh vực:

i) Máy học

ii) Khai phá dữ liệu, khai phá văn bản, ngôn ngữ tự nhiên

iii) Thống kê và xác suất

iv) Tính toán dữ liệu lớn

v) Giỏi tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết

Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, Trợ giảng

2

 

Khai phá dữ liệu trong thương mại điện tử

- PGS. TS Nguyễn Đình Thuân

- PGS. TS Hồ Bảo Quốc

   

1

 

Trực quan hóa và phân tích trực quan dữ liệu không gian – thời gian, dữ liệu nhiều biến

PGS.TS Trần Vĩnh Phước

   

2

 

Nhận dạng giọng nói tiếng Việt ứng dụng trong giao tiếp Người-Máy

PGS. TS Vũ Đức Lung

Nắm vững kiến thức xử lý tín hiệu số, máy học và khả năng lập trình tốt

Được tham gia cùng nhóm nghiên cứu và được hỗ trợ kinh phí tùy theo mức độ đóng góp

1

 

Xử lý ảnh, nhận dạng và phân loại ảnh ứng dụng trong bài toán phát hiện và ngăn chặn các website có nội dung khiêu dâm.

PGS. TS Vũ Đức Lung

Nắm vững kiến thức xử lý tín hiệu số, xử lý ảnh, máy học và khả năng lập trình tốt

Được tham gia cùng nhóm nghiên cứu và được hỗ trợ kinh phí tùy theo mức độ đóng góp

1

 

Khoa học máy tính, Mobile Context-aware computing, Mobile Security

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Có thể đọc tài liệu Tiếng Anh, có kiến thức về Lập trình, Kiến thức về Mạng, Linux, Opensource, C/C++

Hỗ trợ viết bài báo khoa học, giới thiệu thực tập ở các trường, viện tiên tiến

2

Có thể dành ít nhất 3 ngày trong tuần để nghiên cứu

Nhận dạng, xử lí ảnh và video

Các thuật toán trên big data

Nhận dạng khuôn mặt và nhân vật

An ninh thông tin

PGS. TS Dương Anh Đức

Có kiến thức về xử lí ảnh và video.

Có kĩ năng lập trình tốt trên các môi trường như C++, matlab, Python.

Có kĩ năng tiếng Anh tốt để viết bài và báo cáo ở các hội nghị chuyên ngành quốc tế.

Có thể thu xếp thời gian làm việc thường xuyên tại MMLab@UIT ít nhất 2-3 ngày/tuần.

 

1

Ưu tiên cho giảng viên của ĐH. CNTT.

1. Phát triển các cấu trúc và luật học cho mạng nơ ron và nghiên cứu khả năng ứng dụng trong thực tế.

2. Nghiên cứu các hệ thống lai: mạng nơ ron-logic mờ-giải thuật di truyền; đánh giá, thử nghiệm và ứng dụng.

3. Học máy trong các hệ thống thông tin, viễn thông và hệ điều khiển

4. Dự báo các lớp đối tượng và các quy luật, giá cả sử dụng các công cụ tiên tiến như các mạng nơ ron và luật học khác nhau.

PGS. TS Nguyễn Quang Hoan

     

Nhà trường có thể cho học viên liên hệ

điện thoại: 0903438226

Email: quanghoanptit@yahoo.com.vn

Nghiên cứu, phân tích, xây dựng và hướng dẫn triển khai Kiến trúc tổng thể (Enterprise Architecture)

TS.Nguyễn Ngọc Trường Huy - Trung tâm Xuất sắc John von Neumann, ĐHQG TP.HCM

TS. Hồ Sỹ Lợi - Cục Ứng dụng CNTT, Bộ TTTT

Được trang bị kiến thức cơ bản về kiến trúc tổng thể, các mô hình quản lý, các hệ thống thông tin phổ biến

Đọc hiểu tiếng Anh tốt

Hình thức làm việc toàn thời gian (tối thiểu 3/5 ngày tuần có mặt tại phòng làm việc)

5.000.000 - 8.000.000 đ/tháng từ nguồn hỗ trợ của Trung tâm Xuất sắc John von Neumann, ĐHQG TP.HCM

Có thể có thu nhập thêm nếu tham gia giảng và trợ giảng

1

Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, am hiểu về tổ chức, tư duy chiến lược tốt

Tốt nghiệp cao học đạt loại khá trở lên

Nghiên cứu, phân tích, xây dựng và hướng dẫn triển khai Kiến trúc CNTT (IT Architecture)

1

Nghiên cứu, phân tích, xây dựng và hướng dẫn triển khai tích hợp các kiến trúc và khung quản lý (Integrating Architectures and Corporate Management Frameworks)

1

- VLSI Design, System on Chip

- Wireless Embedded System

- Internet of Smart things

TS. Nguyễn Minh Sơn

- Có kiến thức về lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính hoặc Công nghệ Thông tin.

- Làm việc toàn thơi gian hoặc bán thời gian

Thương lượng

2

Có kỹ năng tiếng Anh

- Khai thác dữ liệu văn bản

- Khai thác, phân tích DL mạng xã hội

TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh

- Có kiến thức về Data mining, máy học

- Làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian

- Có kĩ năng tiếng Anh tốt để viết bài và báo cáo ở các hội nghị chuyên ngành quốc tế

- Hỗ trợ chi phí đăng ký báo cáo, đăng bài tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

1

 

Các hướng nghiên cứu về lĩnh vực an ninh thông tin bao gồm:

i) Các vấn đề về an ninh thông tin mạng và hệ thống

ii) Các khía cạnh về an ninh thông tin liên quan đến xử lý dữ liệu lớn trên nền tảng cloud

TS. Phạm Văn Hậu

Cần có kiến thức nền tảng tốt ở các lĩnh vực:

i) mạng máy tính

ii) Hệ thống

iii) Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình

tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, trợ giảng

1

 

Các chủ đê về dữ liệu và cơ sở dữ liệu.

GIS 3, 4 chiều

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Có kiến thức về dữ liệu, CSDL

Trợ giảng, tham gia đề tài

1

 

Tìm kiếm ảnh và video.

Nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng cảm xúc.

Nhận dạng hành động trong video, depth video.

Phân tích hành vi đám đông.

TS. Ngô Đức Thành

Có kiến thức về xử lí ảnh, video.

Có kiến thức nền tảng vững chắc về Toán rời rạc, thống kê, tối ưu.

Có kĩ năng đọc, viết tiếng Anh tốt.

Có thể thu xếp làm việc thường xuyên tại MMLab@UIT 2-3 ngày/tuần

Tham gia các đề tài NCKH.

Hỗ trợ kinh phí đăng bài báo, tham dự hội nghị theo đề tài.

Máy ảo cấu hình cao và thiết bị khác phục vụ nghiên cứu

1

 

Các kỹ thuật hỗ trợ viết báo cáo khoa học bằng tiếng Anh (kiểm tra lỗi ngữ pháp, chính tả, văn phong khoa học)

TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

- Có kiến thức nền tảng về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy học

- Trình độ tiếng Anh tốt

- Có thể tập trung làm việc tại trường ĐHCNTT ít nhất 1 ngày trong tuần (8 tiếng)

- Yêu thích nghiên cứu khoa học và giảng dạy

- Họp nhóm để trao đổi định kỳ với NCS (ít nhất 2 tuần 1 lần)

- Hỗ trợ chi phí đăng ký báo cáo, đăng bài tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế

- Viết thư giới thiệu cho NCS nếu NCS có nguyện vọng đi thực tập hoặc làm nghiên cứu tiếp tục ở nước ngoài

2

 

Phân tích cú pháp tiếng Việt

TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

- Có kiến thức nền tảng về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy học

- Trình độ tiếng Anh tốt

- Có thể tập trung làm việc tại trường ĐHCNTT ít nhất 1 ngày trong tuần (8 tiếng)

- Yêu thích nghiên cứu khoa học và giảng dạy

- Họp nhóm để trao đổi định kỳ với NCS (ít nhất 2 tuần 1 lần)

- Hỗ trợ chi phí đăng ký báo cáo, đăng bài tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế

Viết thư giới thiệu cho NCS nếu NCS có nguyện vọng đi thực tập hoặc làm nghiên cứu tiếp tục ở nước ngoài

2

 

Dịch tự động Việt – Nhật, Nhật – Việt

TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

- Có kiến thức nền tảng về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy học

- Trình độ tiếng Anh tốt

- Có thể tập trung làm việc tại trường ĐHCNTT ít nhất 1 ngày trong tuần (8 tiếng)

- Yêu thích nghiên cứu khoa học và giảng dạy

- Ngoài ra, NCS cần có trình độ tiếng Nhật cơ bản hoặc sẵn sàng học thêm

- Họp nhóm để trao đổi định kỳ với NCS (ít nhất 2 tuần 1 lần)

- Hỗ trợ chi phí đăng ký báo cáo, đăng bài tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế

Viết thư giới thiệu cho NCS nếu NCS có nguyện vọng đi thực tập hoặc làm nghiên cứu tiếp tục ở nước ngoài

2