Skip to content

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đăng ký xét duyệt đợt 2-2021

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2021.

 Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng.

  • Mọi phản hồi gửi về email:

  • Thời gian phản hồi  đến hết ngày 06/12/2021

Mọi thông tin xem chi tiết trong file đính kèm: 

PDF icon k01.nckh-sv-xetduyet-dec2021.pdf

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin