Skip to content

Danh sách đóng tiền mua BHYT - Đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền BHYT và đăng ký bệnh viện - Đợt bổ sung. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin mua BHYT: Mã BHXH, Bệnh viện, cột ghi chú. (#N/A chỗ cột bệnh viện => Sinh viên chưa đăng ký bệnh viện tham gia khám).

Sinh viên phản hồi, cập nhật đến 16 giờ 30 ngày 13/01/2022 tại forum https://forum.uit.edu.vn/node/555697.

Riêng trường hợp 21521146 - Võ Sỹ Minh, làm hồ sơ bổ sung để mua BHYT (do mã thẻ TA). Kiểm tra email sinh viên để làm theo hướng dẫn.

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo.

File đính kèm: danh_sach_dong_tien_mua_bhyt_-_dot_bo_sung.pdf

Thông tin chi tiết: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/danh-sach-dong-tien-mua-bhyt-dot-bo-sung-0

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin