Skip to content

Danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống Thông tin (CLC) học kỳ 2 năm học 2020-2021

Khoa Hệ thống Thông tin gửi đến sinh viên chuyên ngành Hệ thống Thông tin CLC đang làm Khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 danh sách giảng viên phản biện. Sinh viên xem danh sách tại: https://bom.to/CYjg2ARszv2XUb

Do dịch bệnh COVID-19, các bạn sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên phản biện sớm để xin ngày phản biện Khóa luận tốt nghiệp, cách thức gửi báo cáo và cách thức phản biện cho giảng viên phản biện. 

Thời gian phản biện từ ngày 12/07/2021 đến 18/07/2021 .

Sau khi phản biện, sinh viên nộp file báo cáo cuối cùng (Đã có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn) theo đường link: https://forms.gle/b4JLA8PFgUJXz9TWA. Hạn cuối nộp: vào ngày 19/07/2021. Sau ngày này, nếu không nộp file theo link coi như không bảo vệ KLTN.

Sinh viên lưu ý:

  • Mọi thắc mắc gửi cần giải đáp gửi email cho thầy Sang: .
  • Sinh viên chỉ upload một lần, cho nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi upload file lên hệ thống.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/JX0OXCL22Dyyhc

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin