Skip to content

Danh sách sinh viên BCU dự kiến nhận học bổng 

Văn phòng các chương trình Đặc biệt vừa ra thông báo danh sách sinh viên chương trình liên kết BCU nhận học bổng trong học kỳ thứ 2 đối với khóa 2020 và học kỳ thứ 4 đối với khóa 2019 .

Theo danh sách nhận học bổng có 3 sinh viên khóa 2020 và 3 sinh viên khóa 2019 bao gồm:

  • Ngô Lê Hạnh Dung - 20520961 sinh viên ngành Khoa học Máy tính suất 3,500,000 đồng
  • Phạm Ngô Anh Tú - 20520984 sinh viên ngành Khoa học Máy tính suất 1,750,000 đồng
  • Lê Phát Anh Kiệt - 20520964 sinh viên ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin suất 1,750,000 đồng
  • Lê Hoàng Phúc - 19521148 sinh viên ngành Khoa học Máy tính suất  3,500,000 đồng
  • Nguyễn Hoàng Lâm - 19521154 sinh viên ngành Khoa học Máy tính suất 1,750,000 đồng
  • Nguyễn Thành Quốc Bảo - 19521166 sinh viên ngành Khoa học Máy tính suất  1,750,000 đồng

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về Văn phòng đến hết ngày 13/04/2021, sau thời gian này mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Thông tin chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm: 

PDF icondssv_nhan_hoc_bong-khoa_2019_-_bcu-hk_thu_4.pdf

PDF icondssv_nhan_hoc_bong-khoa_2020_-_bcu-hk_thu_2.pdf

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin