Skip to content

Danh sách sinh viên đăng ký HB KKHT học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn,
Phòng CTSV thông tin đến các bạn danh sách sinh viên đăng ký học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020- 2021

Những bạn nào kiểm tra thấy phần ghi chú là "Chưa cung cấp STK trên hệ thống" vui lòng nhanh chóng cập nhật thông tin tài khoản trên hệ thống lí lịch sinh viên (thời gian cập nhật từ 27/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021)

Trường sẽ chỉ chấp nhận tài khoản chính chủ (mang tên sinh viên) tại 3 ngân hàng Vietcombank, BIDV, ACB (theo như thông báo sẽ từ chối cấp nếu sinh viên cung cấp sai hoặc không đúng thông tin tài khoản ngân hàng).

Sinh viên xem danh sách và phản hồi tại Forum: https://forum.uit.edu.vn/node/552940