Skip to content

Danh sách sinh viên đăng ký học bổng UIT Anti-Covid-19 (Đợt 10)

Chào các bạn,
Phòng Công tác Sinh viên công bố danh sách sinh viên đăng ký học bổng UIT Anti-Covid-19 Đợt 10 năm 2021.
Phòng Công tác Sinh viên sẽ kiểm tra hồ sơ và trình Hội đồng học bổng UIT Anti-Covid-19 xem xét. Trong trường hợp cần thông tin, làm rõ các đối tượng sẽ tiến hành tổ chức phỏng vấn.
Sinh viên chú ý kiểm tra email và các kênh thông tin của Trường để nhận thông báo phỏng vấn (nếu có) và các thông tin khác.

STT MSSV Họ và Tên Lớp Khoa Hệ ĐT
1 185201x6 Phạm Liên Sanh KTPM2018 CNPM CQUI
2 185202x0 Nguyễn Minh Đức KTPM2018 CNPM CQUI
3 185204x0 Nguyễn Ngọc Quí CNTT2018 KH&KTTT CQUI
4 185206x2 Võ Đại Dương MTCL2018.1 KTMT CLC
5 185208x3 Nguyễn Thị Thu Huyền TMĐT2018 HTTT CQUI
6 185211x6 Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa ATCL2018.2 MMT&TT CLC
7 185214x5 Bành Phúc Thịnh HTCL2018.2 HTTT CLC
8 185214x6 Nguyễn Phương Thùy MMCL2018.2 MMT&TT CLC
9 185214x8 Phan Thu Thủy HTCL2018.2 HTTT CLC
10 185215x8 Trần Thị Bình Tú TMĐT2018 HTTT CQUI
11 185216x2 Đinh Hoàng Tùng HTCL2018.2 HTTT CLC
12 185216x7 Nguyễn Cao Ánh Xuân MMCL2018.2 MMT&TT CLC
13 195202x4 Lê Thành Tâm PMCL2019.1 CNPM CLC
14 195205x6 Nguyễn Thị Hải Hà ATTT2019 MMT&TT CQUI
15 195215x0 Phan Phạm Quỳnh Hoa HTCL2019.1 HTTT CLC
16 195215x9 Phạm Quốc Hùng HTTT2019 HTTT CQUI
17 195216x4 Nguyễn Hữu Huyến ATCL2019.2 MMT&TT CLC
18 195217x7 Nguyễn Thị Ái Linh HTTT2019 HTTT CQUI
19 195220x7 Võ Thanh Phong MMTT2019 MMT&TT CQUI
20 195221x7 Ngô Gia Thái CNTT2019 KH&KTTT CQUI
21 195224x8 Trần Thanh Trúc MMCL2019.2 MMT&TT CLC
22 195224x5 Lê Nam Trung CNTT2019 KH&KTTT CQUI
23 205200x5 Nguyễn Tấn Chương CNT22020 KH&KTTT VB2CQ
24 205200x6 Hồ Cảnh Công CNT22020 KH&KTTT VB2CQ
25 205200x5 Vy Chí Hoàng Huynh CNT22020 KH&KTTT VB2CQ
26 205200x9 Huỳnh Ngọc Minh Thư CNT22020 KH&KTTT VB2CQ
27 205205x8 Nguyễn Khánh Huyền PMCL2020.1 CNPM CLC
28 205208x4 Đặng Thị Kim Yến TMCL2020 HTTT CLC
29 205210x9 Hoàng Hữu My CNT22020 KH&KTTT VB2CQ
30 205210x0 Ngô Thị Châu Ngọc CNT22020 KH&KTTT VB2CQ
31 205210x3 Đồng Thanh Phong CNT22020 KH&KTTT VB2CQ
32 205210x8 Lê Đức Hồng Ân MTCL2020.1 KTMT CLC
33 205212x4 Nguyễn Duy HTCL2020 HTTT CLC
34 205213x2 Trần Đăng Hậu KTMT2020 KTMT CQUI
35 205220x9 Võ Thành Tín ATTT2020 MMT&TT CQUI
36 215200x5 Phạm Thanh Lâm KHMT2021 KHMT CQUI
37 215205x8 Nguyễn Thị Vân Anh CNTT2021 KH&KTTT CQUI
38 215224x1 Nguyễn Hữu Phụng HTTT2021 HTTT CQUI

Danh sách gồm 38 sinh viên./.

Sinh viên trao đổi, thảo luận và thắc mắc tại: https://forum.uit.edu.vn/node/555537