Skip to content

Danh sách sinh viên đăng ký học bổng UIT Anti-Covid-19 Đợt 7 năm 2021 (dành riêng cho tân sinh viên khóa 2021)

Chào các bạn,
Phòng Công tác Sinh viên công bố danh sách sinh viên đăng ký học bổng UIT Anti-Covid-19 Đợt 7 năm 2021 (dành riêng cho tân sinh viên khóa 2021).
Phòng Công tác Sinh viên sẽ kiểm tra hồ sơ và trình Hội đồng học bổng UIT Anti-Covid-19 xem xét. Trong trường hợp cần thông tin, làm rõ các đối tượng sẽ tiến hành tổ chức phỏng vấn.
Sinh viên chú ý kiểm tra email và các kênh thông tin của Trường để nhận thông báo phỏng vấn (nếu có).

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG UIT ANTI-COVID-19 ĐỢT 7 NĂM 2021 (DÀNH RIÊNG CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2021)

STT MSSV Họ và Tên Lớp Khoa Ghi chú
1 215200x4 Trương Thanh Minh KHMT2021 KHMT  
2 215200x1 Đặng Quỳnh Như CNTT2021 KH&KTTT  
3 215200x6 Huỳnh Lê Phong HTTT2021 HTTT  
4 215200x1 Nguyễn Diệu Phương KHDL2021 KH&KTTT  
5 215201x7 Phạm Tuấn Anh KTPM2021 CNPM  
6 215203x2 Nguyễn Chánh Nghĩa KHCL2021.1 KHMT  
7 215203x5 Thái Thiện Nhân KHMT2021 KHMT  
8 215205x6 Nguyễn Long Trường CNTT2021 KH&KTTT  
9 215206x4 Đỗ Thành Đạt CNTT2021 KH&KTTT  
10 215207x3 Nguyễn Hồng Đoan TMĐT2021 HTTT  
11 215208x8 Nguyễn Hoàng Trung Hải MMTT2021 MMT&TT  
12 215214x6 Phạm Mạnh Tấn CNTT2021 KH&KTTT  
13 215214x0 Lưu Minh Thiện MMTT2021 MMT&TT  
14 215215x6 Nguyễn Ngọc Thức KHMT2021 KHMT  
15 215215x1 Nguyễn Thanh Quỳnh Tiên CTTT2021 HTTT  
16 215216x4 Nguyễn Quốc Trường KHNT2021 KHMT  
17 215216x1 Đỗ Phi Tuấn TMCL2021 HTTT  
18 215216x5 Nguyễn Cẩm Vân CNTT2021 KH&KTTT  
19 215217x8 Huỳnh Thanh Nguyên KTMT2021 KTMT  
20 215218x8 Hồ Tấn Anh CNCL2021.1 KH&KTTT  
21 215218x5 Trần Nguyễn Quốc Bảo MMCL2021 MMT&TT  
22 215219x4 Hà Thị Hồng Diệu TMĐT2021 HTTT  
23 215219x4 Trần Thị Thanh Dung MTCL2021 KTMT  
24 215220x9 Nguyễn Thị Bích Hảo HTTT2021 HTTT  
25 215220x1 Lê Tấn Hòa CNCL2021.2 KH&KTTT  
26 215222x2 Vũ Xuân Khang MMCL2021 MMT&TT  
27 215223x8 Dương Lý Tuyết Mai CTTT2021 HTTT  
28 215223x3 Trần Thụy Hiền Mai MMCL2021 MMT&TT  
29 215223x9 Đỗ Thị Bích Ngân HTTT2021 HTTT  
30 215224x5 Nguyễn Thị Nhàn CNCL2021.2 KH&KTTT  
31 215224x9 Trần Hoàng Phúc HTTT2021 HTTT  
32 215225x7 Phạm Nguyệt Quỳnh PMCL2021.2 CNPM  
33 215225x6 Thạch Sang KTPM2021 CNPM  
34 215226x5 Huỳnh Nhật Tín KTMT2021 KTMT  
35 215226x2 Ong Nguyễn Huyền Trân MMCL2021 MMT&TT  
36 215227x7 Nguyễn Thiện Trí KHDL2021 KH&KTTT  
           
  Danh sách gồm 36 sinh viên